fbpx

Archive

Category Archives for "burn-out"

12 Tips Tegen Stress: Wat Het Is & Hoe Je Het Oplost

Stress is niet meer weg te denken uit ons leven: keuzestress, vakantiestress, posttraumatische stress, examenstress en ga zo maar door. De term stress wordt ook vaak gebruikt voor zaken zoals angst, paniek, druk, onrust, frustratie of irritatie. Maar wat is stress eigenlijk? Kan je het vermijden? Kan je gewend raken aan stress? Wat zijn de oorzaken en de gevolgen? Hoe los je het op? De 12 tips tegen stress in deze blog helpen je al een heel eind op weg.

stress

Langdurige stress veroorzaakt burn-out


Stress is een reactie op een dreiging

stress

Vechten is een van de mogelijke reacties op stress.

Er gaan doen heel wat wilde geruchten de ronde over stress.  Daarom leg ik je graag even uit wat stress is en hoe je het oplost. Met de 12 tips tegen stress, verder in deze blog, kan jij alvast aan de slag.

Stress is een reactie op een dreiging. Dat is in een notendop de definitie van stress.

Telkens jij je bedreigd voelt, treedt een mechanisme in werking dat jouw beschermt. 

Het kan gaan om een fysieke, mentale of emotionele dreiging. Maar de reactie van je lichaam is steeds dezelfde. Al kan je soms wel anders gaan reageren, wat gedrag betreft. Daarover verder meer.


Stress is levensnoodzakelijk

Sinds de oertijd gebruiken we stress om te overleven als soort. Het werkt dus. Alleen: stress is ontworpen om te ontkomen aan een sabeltandtijger in de Savanne. Alleen liggen er nu andere bedreigingen op de loer. Vandaag de dag, in ons veilige landje, wordt ons overleven niet vaak meer bedreigd door een natuurramp of een oorlogssituatie. En toch hebben we veel meer stress dan de gemiddelde oermens.


De culturele en sociale evolutie van onze soort ligt aan de basis van onze stress van vandaag.  Je moet weten dat de mens een sociaal wezen is. We overleven al sinds mensheugenis in groep. Die groep kon een clan zijn of een familie. In een groep kunnen dingen beter opgevangen worden. Als er iemand ziek wordt, nemen de anderen de taken over en nemen ook de zorg voor de zieken op. Vele handen maken licht werk.  Dit zie je nog steeds bij traditionele culturen zoals bv. bij Afrikaanse natuurvolkeren. Alleen zijn is gevaarlijk in de jungle, maar ook in onze betonnen jungle in het Westen.

Deze situaties maken wij niet elke dag mee.

stress

Ook de mens is eigenlijk een kudde-dier.


Alleen =  gevaar

Dit zit werkelijk in onze genen ingebakken. Nog niet zo heel lang leden woonden grootouders bij de kinderen, bleven ongetrouwde kinderen thuis wonen.  Steeds zijn mensen blijven zoeken naar vormen van groepswonen. Denk maar aan kloosters, communes, ashrams, kangoeroe-wonen. Dit geeft maar aan hoe belangrijk de groep is voor ons.

De dreiging van sociale uitsluiting is vandaag veel groter dan vroeger. Uitsluiting kan leiden tot eenzaamheid. Eenzaamheid kan leiden tot… dood. 


FOMO 


Fear of missing out, kortweg FOMO. Je wil op de hoogte blijven van de dingen in de wereld. Je wil kunnen meepraten. Anders vinden ze je misschien niet meer interessant en laten ze je links liggen. Ook zaken zoals Facebook lijken je te verplichten om jezelf te bewijzen. Ook het economisch klimaat zorgt ervoor dat we onszelf voorbij hollen. Want het moet efficienter, als je teveel fouten maakt ga je eruit. Dan sta je alleen.


De nieuwe bedreigingen zijn dus niet zozeer tijgers en leeuwen, hier in onze contreien, maar wel  armoede, ziekte, eenzaamheid, uitsluiting. Wanneer je met deze dingen geconfronteerd wordt, krijg je stress.

multi-tasken

We leven steeds meer 'on screen' uit angst om iets te missen.


Stress is onvermijdelijk

Je merkt het al: er is geen ontkomen aan. Stress is niet te vermijden. En het is een biologisch gegeven. Dus je kan het niet zomaar afschudden. Soms krijg ik de vraag of men bij mij een stressgewenningscursus kan volgen. Helaas, pindakaas. Van veel stress word je één ding: overgevoelig aan stress.

Basisschema dreiging – reactie

Stress is dus een overlevingsmechanisme. Het zorgt ervoor dat je adequaat kan reageren in bedreigende situaties. Maar hoe werkt dat dan eigenlijk, reageren op een dreiging?


Zo werkt het

12 TIPS TEGEN STRESS: WAT HET IS & HOE JE HET OPLOST

Trigger

Als je last hebt van stress is het belangrijk om te gaan bekijken wat die stress dan veroorzaakte. Je moet op zoek naar de trigger. Je kan de trigger vinden door jezelf de vraag te stelle: Tot wanneer was het goed? 

Tijdens het Stress de Baas- weekend ontdekken de deelnemers telkens weer dat de trigger voor hun stress vaak verder in het verleden ligt dan dat je de stress gewaar wordt. Jouw reactie op de stressor of trigger kan dus veel later komen.

Bijvoorbeeld: Het is 10u30. Je komt net uit een vergadering. Je ziet een collega die terug komt op een vraag die hij je gisteren stelde. Je snauwt naar die collega: ‘Denk je nu echt dat ik niets anders te doen heb dan die futiliteiten van jou?’  Niet echt een moment waar je trots op bent, toch? Dit is een duidelijke reactie op een trigger. De vraag is: was het echt wat die collega zei dat je deed flippen? Of … was het misschien je dochter van 2 die vanochtend haar choco-handje aan je top afveegde. Waardoor je nog snel je moest verkleden. Waardoor je maar op het nippertje, en als laatste,  op die meeting aankwam vanochtend.  

Fysieke gewaarwording

burn-out


Als je collega dat tegen je zegt, is het goed mogelijk dat jij plots een zwaar gevoel in je onderbuik krijgt. Zoals je wel eens voelt als je iets vergeten bent. Het hoeft dus niet zo te zijn dat iemand je aanraakt. Ook als iemand iets tegen je zegt of roept  zijn er kleine fysiologische gewaarwordingen.

Gedachten

Deze fysieke gewaarwordingen triggeren gedachten. Die kunnen expliciet zijn zoals bv. 'Wat? Oh nee, ben ik dat vergeten? Wat ben ik een slechte collega. Als hij maar niet over mij gaat klagen bij onze baas. Want dan krijg ik misschien een slechte evaluatie. En wat als ze me dan ontslaan, als ik zulke dingen blijf vergeten? '    

Doemdenken komt voor bij mensen die vaak met stress te maken krijgen. Dat komt door de uitputting van de bijnieren. Die bijnieren kunnen niet voldoende noradrenaline meer aanmaken. Daardoor worden angsten groter en het relativeringsvermogen kleiner.

Soms zijn deze gedachten kunnen impliciet.  Dan weet je niet precies meer wat je tegen jezelf zei, maar het effect is hetzelfde. Je voedt je emoties.

Emoties


Door die gedachten worden gevoelens wakker geschud. Gewoonlijk zijn het in stress situaties gevoelens van schuld en schaamte of van angst. Afhankelijk van de dreiging of trigger kan deze angst echt existentiele angst worden. Dit is angst waarbij je vreest voor je leven of je fysieke integriteit.

stress

Respons

De manier waarop je reageert in een stressvolle situatie kan variëren. Wel kan je al deze reacties onderbrengen in 3 categorieën:

Vechten: in ons voorbeeld hierboven gaat het duidelijk om een vechtrespons: je snauwt de collega af. Vechten kan verbaal en fysiek zijn.

Vluchten: Soms loop je liever weg van een situatie. Het kan gaan om escapisme en dus in de ontkenning gaan. Zoals je in een andere blog kon lezen is mijn dochter in Zaventem duidelijk voor de ‘vlucht’ gegaan. Gelukkig.

Bevriezen: In sommige gevallen is het beter om roerloos te blijven zitten en wachten tot de dreiging over is. Dit is wat er gebeurt bij bv. een inbraak: je kruipt in een hoekje, je ademt heel stilletjes, en al je zintuigen staan op scherp om te checken of de dreiging eindelijke weg is.

In mijn praktijk merk ik dat bepaalde mensen een voorkeur hebben voor een bepaald type van reactie. Soms brengt hen dit in de problemen. Net zoals in alles is het belangrijk om jezelf toe te laten om alle opties te exploreren en dus na een reactie te evalueren of deze wel het best afgestemd was op de situatie. Mogelijk kan je volgende keer een andere reactie inzetten. Zo vergroot je jouw mogelijkheden en kan je ook steeds beter de stress kanaliseren.

Dit hele proces verloopt in milliseconden.

stress

Vechten is een basisreactie op stress. Weg stress =  weg irritatie en snibbigheid

12 TIPS TEGEN STRESS: WAT HET IS & HOE JE HET OPLOST

Vluchten kan veel vormen aannemen: alcohol, verstrooiende activiteiten, sporten, TV kijken

12 TIPS TEGEN STRESS: WAT HET IS & HOE JE HET OPLOST

Ook bij mensen bevriezen vaak voor: roerloos voor je uit zitten staren, er niet over praten en er niet over kunnen nadenken


Wat gebeurt er fysiek?

Het menselijk lichaam en de geest zijn staaltjes spitstechnologie. Dat blijkt nog maar eens als je de hele stresscyclus bekijkt. Uiteraard hadden we duizenden jaren om dit systeem te perfectioneren. Want sinds de oertijd heeft dit systeem ervoor gezorgd dat we als soort nog steeds over de aarde rondwandelen.  Het stresssysteem is een ingenieus systeem dat ervoor zorgt dat je afhankelijk van de situatie het juiste kan doen om je leven te redden:

1 Je reptielenbrein krijgt de bovenhand.

2 In ons brein zijn verschillende zones te onderscheiden:

 • Hersenstam: hierin worden alle basale functies aangestuurd. Dit deel van je hersenen zorgt er bijvoorbeeld voor dat je ademt en dat je hart slaat.
 • Reptielenbrein: Dit deel stuurt je primaire reacties aan. Actie-Reactie is de rode draad. Denk aan wat krokodillen kunnen, dan heb je een goed idee van de capaciteiten die door dit deel van de hersenen aangestuurd worden.
 • Emotioneel brein /modern brein: Emotieregulatie gebeurt onder invloed van dit deel van de hersenen. Ook verwerking van problemen en trauma’s  gebeurt hier.
 • Hersenschors/cortex/neo-cortex: Dit is het grootste deel van het brein. Hierin zitten functies zoals taal, het vermogen tot redeneren, onderhandelen, rekenen, analyse, abstractie, ed.

Wanneer het reptielenbrein de scepter zwaait, hebben de andere onderdelen weinig te vertellen. Uitgezonderd de hersenstam – die is altijd actief, zolang je leeft. 

 • Aanmaak van grote dosissen stress-hormonen:
 • Adrenaline: geeft meer energie en vergroot alertheid
 • Noradrenaline: stijging bloeddruk en omleiding bloed naar spieren en hersenen – legt je spijsvertering tijdelijk stil.
 • Cortisol: zorgt voor grote waakzaamheid en het uitschakelen van vermoeidheid. 
 • Je hartslag versnelt en je bloeddruk stijgt
 • Je ademhaling versnelt en gaat hoger in je longen zitten
 • Zuurstoftoevoer wordt verlegd (primair naar ledematen, hersenen en zintuigen) – hierdoor kan je bleek worden omdat je haarvaten samentrekken om meer bloed naar de ledematen te kunnen brengen
 • Je begint te zweten (proactief lichaam afkoelen zodat het niet oververhit raakt bij de inspanning die wellicht zal volgen)
 • Je spieren in je schouders, nek , kuiten, bovenbenen spannen op (zoals bij een hardloper)

stress
12 TIPS TEGEN STRESS: WAT HET IS & HOE JE HET OPLOST
burn-out
12 TIPS TEGEN STRESS: WAT HET IS & HOE JE HET OPLOST

Stresshormonen: alsmaar meer

Stresshormonen werken dus fantastisch. Want je leeft vandaag de dag nog. Hoe komt het dan dat jij je momenteel niet lekker voelt en deze blog leest? Wel, teveel van deze hormonen zijn schadelijk.

Deze hormonen zijn ook zonder echte stress aanwezig in je systeem. In kleine hoeveelheden. Bv. als je honger hebt of dorst of wanneer je ontwaakt. Wanneer je een stressor opmerkt gaat jouw fabriekje in overdrive en beginnen bv. jouw bijnieren als gek noradrenaline en adrenaline te maken.  Hoe vaker je stress ervaart, hoe meer in overproductie je lichaam gaat. Voor eenzelfde hoeveelheid stress worden er dus steeds meer en meer hormonen aangemaakt. Alsof je lichaam wil zeggen: ‘Oke, laat ons maar ineens genoeg maken! Dan kan ze even voort. En hebben wij weer even rust.’ En dan zit je daar met die overschot.

Enerzijds raken je organen uitgeput en anderzijds zit je met al die overschotten die in je bloedbanen rondzwemmen. En dat geeft problemen.


Stresshormonen: teveel is teveel

burn-out

Uitgeputte bijnieren zijn een oorzaak van depressieve gevoelens.

12 TIPS TEGEN STRESS: WAT HET IS & HOE JE HET OPLOST

Nog harder je best doen brengt je tot aan het randje van de afgrond.

slaap

Verstoorde cortisollevels zorgenvoor een verstoord slaap-waakpatroon.

Noradrenaline wordt aangemaakt in de bijnierschors. Als je teveel noradrenaline in je bloed hebt, dan zorgt dat ervoor dat je angstig en gespannen bent. Als je gedurende lange tijd overproductie hebt gehad, dan raken de bijnieren uitgeput en kunnen ze niet meer voldoende noradrenaline aanmaken. Daardoor heb je niet langer een teveel, maar te weinig. En een tekort hieraan maakt dat je depressief wordt.

In het begin krijg je dus meer angsten, maar eens je op het randje van een burn-out staat slaat deze spanning om in depressie.

Cortisol is een echte performer-drug. Het zorgt ervoor dat je minder pijn en vermoeidheid voelt. Het zet als het ware een plaat tussen je hoofd en je lichaam. Daardoor is het makkelijker om kost wat het kost je hagje te redden … ook al moet je daar ver over je grenzen voor gaan. Cortisol wordt vooral aangemaakt wanneer er sprake is van fysieke stress of bij psychologische stress. Die psychologische stress is bv. FOMO of de opwaardse vergelijking. Dan ga je jezelf vergelijken met een geïdealiseerde ander. Daardoor voel je jezelf steeds tekort schieten en steek je nog een tandje bij om het nog beter te doen.

Cortisol wordt overmatig geproduceerd bij ‘onbewuste stress’. Wanneer je lang stress hebt, dan denk je dat je dat gewoon wordt. Soms willen we gewoon niet onder ogen zien hoeveel stress we van bepaalde zaken hebben. Wees er dan maar zeker van dat je cortisol levels torenhoog zijn.

In standaard hoeveelheden zorgt cortisol ervoor dat je bloedsuikerspiegel constant blijft en dat je een hongerprikkel krijgt. Coritsol regelt ook jouw circadiaans ritme (slaap/waakritme).  


Beschadiging

Schade ten gevolge van landurige, veelvuldige en hoge productie van stresshormonen is: 

 • Afbraak van de spieren – ook van de hartspier
 • Ontstekingen: door hoge concentraties van stresshormonen in het bloed, verhogen de ontstekingswaarden in het bloed – omdat je immuunsysteem uitgeput wordt door de hoge coritsolproductie is het op de duur niet meer in staat om ontstekingen af te weren.
 • Hart- en vaatziekten: de langdurige verhoogde bloeddruk heeft een nefaste invloed op de bloedvaten. Ook je hart geraakt op een bepaald moment uitgeteld: cfr. Copier. Secundair: in tijden van stress is er vaak weinig tijd en zin om gezonde maaltijden klaar te maken. Daardoor wordt er vaak naar een snelle hap of take-away gegrepen – vol verzadigde vetten, dierlijke en trans-vetten waardoor je bloedvaten dichtslibben. Ook zijn deze maaltijden vaak heel zout waardoor de bloeddruk nog eens verhoogd.
 • Minder goed werkende spijsvertering: stel je voor je ontbijt ’s morgens snel snel snel in je keuken, je stapt in je wagen en rijdt naar het werk. Dan sta je plots in de file of sta je voor de 4de keer voor hetzelfde verkeerslicht. Je stresshormonen schieten pijlsnel omhoog en … leggen je spijsvertering plat.Ondertussen zit al die voeding en misschien een dubbele espresso of een glas sinaasappelsap (lekker zuur) in je maag. Dan zoek je naar een parkeerplek en kom je aan op het werk. Je baas heeft een slechte bui en begint gelijk te zeuren… nog meer stresshormonen… en dan is het lunchtijd. Alleen zit jouw ontbijt nog onverteerd in je maag. Of in je darmen… Je begrijpt dat dit allerlei last veroorzaakt: opgeblazen gevoel, maagzuur…. Ontstekingen, maagzweer.
 • Minder zin in seks hebben.
 • Sneller verouderen.
 • Toename van het gewicht: Aangezien je lichaam zich voorbereidt op ‘oorlog’ slaat het alle mogelijke reserves op. Dat gebeurt door je vetcellen op te vullen tot hun maximale capaciteit. Het is logisch dat vet in de ledematen in de weg kan gaan zitten bij een mogelijke vlucht of bij een gevecht. De vitale organen hebben dan weer extra bescherming nodig. Vandaar dat mensen met veel stress voornamelijk vet beginnen op te slaan ter hoogte van hun romp. Dat noemen we dan soms een corstisol-buik.

stress

12 Stressless tips

Stress gedurende een langere periode is dus schadelijk. Dat is een feit. Maar wat kan je er dan aan doen? Hier alvast 12 tips: 


 1. Schrap zoveel mogelijk stress-factoren uit je leven
 2. Neem tijd om te ontstressen
 3. Hou contact met je vrienden 
 4. Zoek bij jezelf eens wat bij jou de meest voorkomende stressreactie is (vechten, vluchten, bevriezen)
 5. Meet verschillende keren per dag jouw stressniveau
 6. Doe ademhalingsoefeningen
 7. Wandel een half uur elke dag
 8. Maak tijd voor leuke dingen
 9. Zorg voor tijd voor jezelf
 10. Gebruik je agenda om afspraken met jezelf en leuke dingen te plannen
 11. Doe aan rustige yoga of mindfulness
 12. Lach
timemanagement
veerkracht

Waarom al dat gedoe?

Heb je vaak acute stress hebt zodat die blijft nazinderen in je lichaam? Dan ontaardt dit vanzelf in chronische stress. Met stressklachten tot gevolg. Na een vakantie van een week of drie ben je terug gerecupereerd en is de schade weer gerepareerd in je lichaam. Maar als je geen vakantie neemt dan kom je in overspanning terecht. Zomaar vanzelf. Je hoeft er vooral niets voor te doen, dus. Om de schade van overspanning weer te herstellen heeft je lichaam 6 weken tot 3 maanden rust nodig. Alleen herkennen mensen overspanning vaak niet. Of ze zien de ernst van de situatie niet in. Ze gaan dan toch nog door. Zo kom je dan in burn-out terecht. En dan heb je zo'n 12 maanden nodig om de klok terug te draaien. 

Alleen kan je dan vaak de opgelopen schaden niet helemaal meer ont-doen. De schade aan je organen is vaak niet meer te herstellen. Je hebt dan heel vaak last van vermoeidheid. Bij sommigen gaat die zelfs nooit meer weg. Dan spreken we van CVS. Vaak gaan de pijnklachten dan nooit meer helemaal over. Dan blijf je ontstekingen hebben. Denk maar aan Fibromyalgie. De hartslagen die je opgebruikt hebt door al die stress, die kan je nooit meer terug krijgen. De hormoonproducerende organen komen vaak nooit meer deze periode te boven.

Al die ruzies met partner, kids, collega's of je baas laten een permanente indruk na op je relaties.  Veel mensen in een burn-out worden ontslagen, verliezen vrienden en gaan scheiden. 

Denken dat stress onschuldig is, is dus een grote misvatting. Stress heeft altijd gevolgen. En hoe langer je wacht om dit aan te pakken, hoe meer schade en hoe moeilijker die weer te herstellen is.   


Het kan anders

stress de baas

Anti-stress bad in het groen

stress de baas

Leren kan ook speels en vrolijk gaan

stress de baas

Reacties van andere deelnemers

Ik zie het dagelijks in mijn praktijk: mensen die het te lang hebben volgehouden. Ze zijn een hoopje miserie als ze bij mij binnenkomen. Ze twijfelen aan zichzelf. Vaak denken ze dat dit hun lot is. Dat er geen opties zijn voor hun. Dan bloedt mijn hart. 

Want zover hoeft het helemaal niet te komen. Dus, jij die deze blog leest, neem mijn advies ter harte ajb en grijp zo snel mogelijk in. 

Stel: je hebt last van stresssymptomen zoals bv. slecht slapen of moeite met je geheugen en je probeert bovenstaande tips uit. En je voelt wel een beetje beterschap. Maar niet voldoende. Lees dan zeker ook mijn tekst rond Stress de Baas. 

Stress de Baas is een uniek anti-stress bad. Je krijgt 2 dagen de tijd om jouw kracht te hervinden.

In een prachtig groen kader ontdek je welke opties er voor jou zijn en ontwikkel je meesterschap op het vlak van stress management. Zo hou je jouw stress laag en je energiepijl hoog.

Door de bijzondere catering ondervind je wat de juiste voeding voor jouw levenskwaliteit kan doen. Dankzij de verschillende relaxatietechnieken die je aangeleerd krijgt, ben je later gewapend tegen elke stress-situatie.  

Met een heel leuke tool zal je ook de dagen en weken na dit weekend blijven groeien en steeds meer en meer gaan leven vanuit passie.    

stress de baas

Energy boost-food

stress de baas
veerkracht

Kathleen leeft vanuit passie


Ben jij klaar om jouw stress de baas te worden?

Schrijf dan in door op deze knop te drukken. De data voor de volgende Stress de baas weekends vind je door op de knop te drukken.


Hi, ik ben Annelies De Roover. Mama van 2 tieners. Onderneemster. Organisatorische duizendpoot. Levensgenieter. Altijd met de glimlach. Eerlijk en open. Levenslustig. Zachtmoedig. Gepassioneerd. Gelukkig. Mezelf.

Ik wil je graag veel succes wensen bij je herstel. Het is mijn missie om elke vrouw in haar kracht te krijgen. Uit een leven van chaos, druk en drukte naar een krachtig leven vanuit passie. Uit stress naar balans, harmonie en veerkracht. 

Met de door mij ontwikkelde ENERGY-methode™ begeleidde ik al meer dan 300 vrouwen blijvend uit hun burn-out. Deze kennis en ervaring wil ik heel graag met jou delen.


De ENERGY-methode™  werd ontwikkeld op basis van ruim 10 jaar studie en input van talrijke ervaringsdeskungen en experten uit het veld. De afgelopen 6 jaar werd de methode uitgetest en geperfectioneerd tot wat ze nu is: de enige methode die burn-out duurzaam oplost en vrouwen weer in hun kracht zet, zodat ze het leven kunnen leiden dat hen toekomt.


Ik heb Stress de Baas  ontwikkeld om jou DE oplossing te geven -  om ook te kunnen wat al die 100-den vrouwen voor jou deden – zodat ook jij kan leven in balans, harmonie en met veerkracht en bovenal: vanuit passie.

Absoluut de snelste weg van stress en overspanning naar rust, geluk en kracht is Stress de Baas. 


17 Burnout Kenmerken Die Jij Zou Moeten Weten

Vraag jij je af of je in een burn-out zit? Voel jij dat er iets niet lekker zit en wil je duidelijkheid? Dan heb ik deze blog voor jou geschreven.  Wil jij zekerheid en handvaten om er snel weer vanaf te komen? In dit artikel zet ik de burn-out kenmerken op een rijtje zodat jij helder krijgt wat er precies aan de hand is.

 vrouw burn-out symptomen signalen hospitaal ziekenhuis

Deze 17 symptomen had je beter op voorhand gekend.

Je zit in een burn-out en weet het niet

Jaarlijks krijgen 100.000 Belgen en Nederlanders een burn-out diagnose. En nog eens 100.000 zitten in een burn-out zonder dat ze het weten.  Net zoals ik in 2007. Ik wist niet precies wat een burn-out was. Ik kende de burn-out kenmerken niet. Zodat ik erin terecht kwam zonder het te beseffen.

Pas jaren later werd het duidelijk dat ik werkelijk een burn-out had gehad. Daardoor heb ik 10 jaar opleidingen gevolgd en gewerkt aan mezelf. Dat heeft me niet alleen veel tijd maar ook handen vol geld en mijn huwelijk gekost. Om jou die pijn en tijd te besparen, geef ik je dadelijk een checklist met je kenmerken van een burn-out die je zou moeten kennen. Maar eerst nog even dit.

burn-out epidemie

Over een burn-out hoef jij je niet te schamen. Pas wanneer je erover praat ontdek je hoeveel mensen in jouw omgeving er ook al mee te maken hadden.

Burn-out is een proces

12 stappen in burn-out procesnegatieve spiraal burn-out proces

Voordat je in een burn-out beland kreeg je tal van signalen. Burn-out is een eindstation. Je bent dan al een paar haltes gepasseerd.

De bron van al het onheil is stress. Te veel stress. Stress is niet te bannen uit je leven. Iedereen ervaart acute stress. Dat is normaal. Maar te veel is te veel.  

Zo kom je terecht in een toestand van chronische stress. De gevolgen van stress gaan nooit meer echt weg. Je blijft opgejaagd. Je kan moeilijk in slaap komen. Het hele lijstje van symptomen van chronische stress krijg je in mijn gratis onlinetraining. Dus als je die nog niet volgde, kan hier inschrijven.

Stress blijft dan hangen omdat je de stress slecht kanaliseert. De effecten van stress in je lichaam en in je hersenen stapelen op. Op de duur raak je overspannen. Wat daarvan de symptomen zijn vertel ik je ook graag in mijn gratis onlinetraining.  

Pas na 6 maanden overspanning kom je in een burn-out terecht. Je ziet het zelf: je hebt al een heel weg afgelegd voordat je in een burn-out terecht komt. En toch. Je beseft het niet. Het gaat stapje voor stapje. Heel geleidelijk aan. En plots is het dan toch zover: burn-out.

Burn-out is een ziekte

Behalve ikzelf tastte ook mijn huisarts in 2007 nog in het donker. Er was ook in medische kringen nog veel onwetendheid en onduidelijkheid. Nu weten we wat een burn-out werkelijk is: en ziekte. Goed nieuws is dat. Want als je ziek bent, kan je ook genezen. Daarover later meer. 

ziekte burn-out genezen herstel

Eindelijk officieel diagnose-instrument

burn-out assessment tool diagnose

20/03/2019: Burn-out Assessment Tool (BAT) wordt geboren.

Artsen hadden tot voor kort geen middelen voorhanden om de diagnose B.O. te stellen.

Artsen hebben voor allerlei aandoeningen een soort van checklist om bepaalde diagnoses te stellen. Je hebt dan bepaalde stofjes te veel in je bloed. Of je bloeddruk is hoog en je hebt bv. koorts en huiduitslag.  Ook voor depressie, ADHD, ASS en allerlei andere stoornissen zijn er zulke checklists. Deze lijsten zorgen ervoor dat de arts een diagnose kan stellen op basis van objectieve kenmerken.

Pas heel recent kregen artsen eindelijk de tools om een burn-out diagnose te kunnen stellen. Ten eerste werd de naam burn-out pas op de lijst van erkende aandoeningen geplaatst in 2017. En als iets niet op die lijst staat, bestaat het niet echt … in de medische wereld. Bovendien was er er tot 20 maart 2019 geen diagnose-instrument was voor burn-out. Artsen hadden simpelweg geen lijst met objectieve criteria om te beslissen of iets een burn-out was. Voor overspanning hebben ze al jaren zo een lijst. Voor surmenage ook. Voor psychische decompensatie ook. Daarom gaven artsen tot voor kort vaak deze diagnoses.

Op 20 maart werd door de Universiteit van Leuven (België) de Burn-out Assessment Tool (BAT) voorgesteld. Met deze tool kunnen alle professionals een correcte diagnose stellen. Ik heb me voor dit artikel oa. op deze test en op de handleiding gebaseerd.

Voordat ik verder ga, wil ik benadrukken dat ik alle respect heb voor artsen en de moeilijke taak die op hen rust. Er mag dus geen misverstand bestaan over hun kennis en kunde. Deze professionals hadden tot voor kort simpel weg de middelen niet om een diagnose burn-out te kunnen stellen.

17 Burn-out kenmerken

Er zijn meer symptomen die tot de diagnose burn-out leiden. Toch wil ik hier graag de 17 meest prominente kenmerken van burn-out oplijsten. Ik geef bij elk kenmerk een aantal vragen waarmee jij kan bepalen of je dit kenmerk herkent in jouw leven.

1 Fysieke uitputting

 • Kost alles wat je doet, enorm veel moeite?
 • Ben je direct moe?
 • Wel je wel actief zijn, maar lukt het je niet?
 • Kan jij jouw fysieke energie niet goed reguleren?
 • Heb je minder kracht in je handen, armen, benen?
 • Tintelingen in ledematen?
 • Kan je nog moeilijk zien bij valavond?
 • Vermijd je het om met de wagen te rijden in het schemerdonker?
 • Last van fluittoon in de oren?

burn-out

Fysieke uitputting leidt uiteindelijk tot totale instorting.

2 Mentale uitputting

 • Kan je niet helder meer nadenken?
 • Lijkt het alsof je last hebt van ‘hersenmist’?
 • Maak je fouten/foutjes doordat je er met je hoofd niet bij bent?
 • Ben jij je creativiteit kwijt?
 • Lijkt je geheugen een zeef?

3 Emotionele uitputting

 • Voel jij je leeg?
 • Ben je het contact met je emoties kwijt?
 • Kan je jouw emoties nog maar moeilijk beheersen?
 • Word je wel eens kwaad of verdrietig terwijl je dat helemaal niet wil?

4 Cynisme

 • Heb je het gevoel dat je mentaal afhaakt of loslaat?
 • Kan je niet goed meer luisteren?
 • Ben je cynisch over wat jij of jouw werk betekent voor anderen?
 • Lijkt het of je de wereld en de mensen rondom jou en hun beslissingen en handelingen niet meer begrijpt?

5 Depersonalisatie

 • Heb je het gevoel dat je jezelf kwijt bent?
 • Herken je jezelf of jouw manier van reageren niet?
 • Kan jij je niet verbinden met dat kleine meisje dat ooit naar de wolken lag te kijken?
 • Heb je geen voorkeuren meer? (Lievelingskleur, favoriet gerecht, lievelingsfilm)

6 Innerlijke onrust

 • Voel jij je voortdurend onrustig?
 • Blijf je voortdurend allert?
 • Merk je steeds alles op? Kleine onvolkomenheden? Dingen die nog niet in orde zijn?

7 Angst

 • Voel jij je angstig?
 • Heb je paniekaanvallen?
 • Hyperventileer je?
 • Piekeren je? Als-dan denken?
 • Hevige dromen? Nachtmerries?

8 Niet kunnen ontspannen

 • Kan jij je niet ontspannen?
 • Gebruik je soms hulpmiddelen om te ontspannen? (Drankje, sigaret, spierontspanner, drugs)

9 Anhedonie

 • Kan je niet meer genieten?
 • Zie je wel de mooie dingen van het leven, maar kan je ze niet meer opslaan of doorvoelen?
 • Heb je nog maar weinig leuke gevoelens zoals vreugde, blijdschap, ontroering, dankbaarheid, zingeving, diep geluk?

10 Maskeren

 • Zet jij vaak een masker op?
 • Heb je het gevoel dat je omgeving jou niet écht kent?
 • Heb je het gevoel van vanbinnen dood te gaan, maar er toch te staan?
 • Kan jij jezelf vermanend toespreken en een masker opzetten zodat je omgeving niks merkt van wat er vanbinnen bij jou gebeurt?
 • Kan jij bij iemand nog jouw maskers afleggen?

11 Wilskracht

 • Functioneer jij puur op wilskracht en moed?
 • Heb je het gevoel jezelf opzij te zetten en gewoon voort te doen omdat je niet anders kan?

12 Sociale terugtrekking

 • Vind je sociale gelegenheden vermoeiend en belastend?
 • Verzin je een smoes om onder een afspraakje uit te komen?
 • Zeg je lastminute afspraken af?
 • Eet jij alleen achter je bureau?
 • Snak je naar alleen zijn?

13 Concentratie

 • Is het moeilijk om te luisteren en je aandacht bij een gesprek houden?
 • Kan jij in een rumoerige ruimte nog maar moeilijk begrijpen wat de ander zegt omdat het soms lijkt of zijn stem opgaat in het geroezemoes?
 • Heb je moeite met het lezen van een lange tekst of een boek?

14 Ziekte

 • Was je het afgelopen jaar meer dan 9 werkdagen ziek?
 • Heb je last van ontstekingen? Spierblessures?

15 Overprikkeling

 • Word het je snel allemaal te veel?
 • Heb je last van drukte en lawaai?
 • Lijk je overgevoelig aan fel licht?
 • Kan je moeilijk in een ruimte zijn met veel mensen?

16 Uitvallen veerkracht

 • Lijk je niet meer te recupereren?
 • Ben je erg uit balans na een redelijk kleine tegenslag?
 • Kan je moeilijk hoofd- van bijzaken onderscheiden?

17 Uitzichtloosheid

 • Lijkt er geen eind aan te komen?
 • Zijn vertwijfeling en wanhoop je niet vreemd?
 • Voel jij innerlijke leegte?

burn-out brainfog hersenmist

Brainfog, een teken van mentale uitputting.

stress boosheid overreageren emoties niet onder controle

Overreageren is een signaal van emotionele uitputting

sociaal isolement kenmerk burn-out

Je ‘alleen op de wereld’ voelen is een symptoom van burn-out.

jezelf verliezen depersonalisatie symptoom burn-out

Op een gegeven moment ben jezelf helemaal kwijt.

allertheid voortdurend scannen naar gevaar burn-out symptoom

Permanent aan het scannen naar gevaar is uitputtend.

burn-out psio rust ontspanning hulpmiddel niet medicatie burn-out

Wanneer ontspanning niet meer vanzelf gaat kan de PSIO-bril enorm helpen.

leren genieten van de kleine dingen anhedonie kenmerk burn-out depressie

Genieten kan je elke dag, zelfs van de kleinste dingen.

burn-out: maskeren gevoelens verbergen innerlijke leegte burn-out

Wanneer kon jij nog eens echt jezelf tonen? 

burn-out ratrace nooit klaar

Burn-out: niet meer uit de ratrace kunnen stappen.

sociaal isolement terugtrekking signaal burn-out

Sociaal isolement is een valkuil. Want ook je vangnet verdwijnt.

burn-out: concentratiegebrek tekort concentratie lezen lukt niet meer burn-out kenmerk

Een boek lezen lukt vaak niet meer door het wegvallen van je concentratie.

spierblessures door teveel stress overspanning burn-out

Spierblessures lijken onschuldig, maar zijn een teken van verminderde weerstand.

HSP hoogsensitief veerkracht burn-out stress stressgevoelig door overprikkeling

Overprikkeling en HSP zijn twee verschillende dingen.

Aan elk kenmerk zou ik een afzonderlijke blog kunnen besteden. De vragen bij elk kenmerk gaven je hopelijk voldoende houvast om een aantal zaken te herkennen in je eigen leven. Wil je graag nog veel meer info en details over deze kenmerken? Lees dan hier hoe je meer te weten kan komen.

Burn-out verhalen

burn-out verhaalacute burn-out geen controle over lichaam

Bij acute burn-out kan het lijken alsof je geen contact meer hebt met de wereld… en met je eigen lichaam.

spierkracht valt weg alsof verlamd acute burn-out symptomen

Wakker zijn maar geen controle meer hebben over je lichaam –  het gebeurde C. Ze was 32 j.

blindheid veroorzaakt door chronische stress en burn-out

Plotselinge blindheid kan het gevolg zijn van een burn-out.

Als je veel van deze kenmerken herkent en je wacht lang genoeg, dan crasht op de duur je hele systeem. Dat levert vaak heel sensationele verhalen op, achteraf. Want als je er middenin zit is het erg verontrustend.

Mijn eigen verhaal is niet zo spectaculair. Ik was vaak ziek. Kleine dingen zoals sinusitis. Keelontsteking. Uit de hand gelopen verkoudheid waardoor mijn oren verstopt raakten. Soms kreeg ik wat last van benauwdheid en kortademigheid – dat waren hyperventilatie aanvallen, weet ik nu. Niet echt gek dus. Tot op het moment dat ik echt iets vreemds kreeg. Tot op vandaag heeft de huisarts er nog steeds geen diagnose op gekleefd. Ik werd ’s ochtends wakker en mijn nek was breder dan mijn hoofd. Helemaal gezwollen, stijf, pijnlijk. Je zag en voelde de klieren, de lymfevaten, de pezen en spieren zo zitten. Na 3 weken rusten was het over.  Daarna kreeg ik nog een geknelde zenuw tussen mijn 3 onderste wervels. Na 6 weken rusten was het over.  Toen heb ik drastisch ingegrepen.

Het verhaal van S. was veel spectaculairder. Zij reed met haar wagen op de E34. Plots leek het of er een visbokaal over haar hoofd geschoven werd. Ze kon alles nog zien en horen, maar ze kon haar lijf niet meer bewegen. Haar voet bleef op het gaspedaal staan. Haar handen op dezelfde positie van het stuur. Ook al kwam die vrachtwagen voor haar, met de seconde dichterbij. Ze kon niet van baanvak veranderen. Ze kon niet remmen. Gelukkig voor S. draaide de baan net waardoor ze tegen de vangrail tot stilstand kwam. Ze werd afgevoerd naar het hospitaal. Daar konden ze de oorzaak niet vinden. Uiteindelijk kwam ze bij mij terecht.

Of het verhaal van C. Ze ging met haar moeder naar de spoeddienst. Terwijl ze zat te wachten in de plastic kuipstoeltjes gebeurde er iets vreemds. Ze gleed gewoon uit haar stoel. Zo op de grond. Ze kon haar armen en haar benen niet meer bewegen. Alles tintelde. Na veel medische onderzoeken, verwees haar huisarts haar naar mij door.

Y. werd blind op het werk. Gewoon van de ene op de andere minuut werd alles zwart. Drie dagen rust thuis en alles was weer in orde. Een uur terug aan het werk en … opnieuw alle lichten uit. De artsen konden niet echt iets abnormaal vaststellen in haar ogen of haar hersenen. Zij werd uiteindelijk door een vriendin naar mij doorverwezen.

Ik kan je zo 100-den verhalen vertellen. Laat één ding duidelijk zijn: hier zit je niet op te wachten. Toch?

Wat als je dit herkent

Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Het volgende kan confronterend zijn maar soms is ‘tough love’ noodzakelijk. Dus nu even alle emo aan de kant. Gewoon de nuchtere feiten: aan het begin van deze blog kende je de kenmerken niet. Dus je kon toen een burn-out niet herkennen. Toen was je in gevaar. Daarom wilde ik jou wakker schudden. Zo snel mogelijk.

Herken je een aantal van de burn-out kenmerken? Goed zo. Het is mijn bedoeling om je een spiegel voor te houden. Dat is dus gelukt. Jij weet nu al meer dan ik in 2007. Het hoeft voor jou niet zo erg te worden als voor S. of C. of Y. Grijp nu in en alles komt goed.

Beter

We hebben niet enkel een objectieve tool om een burn-out diagnose te stellen. Ondertussen weten we ook wat je eraan kan doen. Hoe je weer beter wordt. Beter, ja. Als jij je herstel goed aanpakt word jij een nog betere versie van jezelf: sterker, efficiënter, meer gefocust, meer in balans, veerkrachtiger, meer in contact met jezelf, stralend.

Hoe?

Ik vertelde het bij het begin van dit artikel: als je 6 maanden overspannen bent, kom je automatisch in een burn-out terecht. Niets doen is dus wel het allerslechtste wat je kan doen. Het gaat dus niet vanzeld over. Erger nog, als je wacht wordt het alleen maar erger.

Wil je een pilletje om er snel vanaf te komen? Jammer. Er zijn geen medicijnen tegen burn-out, zoals huisarts Dr. Elisabeth Bril in dit interview vertelt. 

geen pilletje tegen burn-out medicatie

Wat kan je dan doen om ervan af te komen? Change your lifestyle. Makkelijker gezegd dan gedaan. Geloof me, ik kan het weten. Ik heb er 10 jaar over gedaan om de juiste veranderingen aan te brengen in mijn leven en bij mezelf. Die tijd wil ik jou graag besparen.

burn-out behandeling specialisten werk

Stappenplan

Alles wat werkte voor mij en 100-den anderen heb ik in een stappenplan gestopt. Je hoeft enkel maar dit eenvoudige plan te volgen om snel uit je burn-out te komen. Ben je pre-burn-out? Nog beter. Dan werkt dit stappenplan nog sneller.

Er zijn 4 stappen om van je (pre)burn-out af te komen. Deze blog is jammer genoeg te kort om deze stappen duidelijk uit te leggen. Mijn motto is altijd: als je iets doet, doe je het beter ineens goed. Wil je echt effect?  Neem dan de tijd en pak het meteen goed aan. Want de 4 stappen zijn eenvoudig maar ze moeten wel juist gezet worden.

De afgelopen jaren hebben 328 vrouwen bewezen dat je met dit stappenplan snel en blijvend van je burn-out afkomt.

 • Snel: dit stappenplan halveert de tijd die nodig is om te herstellen van een burn-out.
 • Blijvend: de afgelopen jaren doorliepen 328 vrouwen die in een burn-out zaten dit stappenplan. 0% is ooit hervallen.
 • Succesvol: Meer dan 1.200 vrouwen hebben de afgelopen jaren met dit stappenplan een burn-out weten te voorkomen.

energy methode fysieke gezondheid mentale kracht emotionele balans

Yin & Yang

Je hebt theorie en daarnaast de praktijk. Om je lifestyle aan te passen, heb je naast een duidelijk theoretisch kader ook flink wat praktijk nodig. Praktijk en veel oefening. Dat gaat gemakkelijker als je het niet alleen hoeft te doen.

Ondervinding leert dat jij op jouw pad een aantal uitdagingen zal vinden.  1.000den voor jou struikelden over deze hindernissen. Dat kan jij voorkomen met de sleutels tot succes die ik jou aanreik. 

Er heeft nog niemand piano leren spelen door er een boek over te lezen

Er heeft nog niemand piano leren spelen door er een boek over te lezen. Wel dat is ook bij dit stappenplan waar. Door het te lezen, ga je er nog niet mee aan de slag. Een geschreven tekst is niet het juiste medium om uit te leggen hoe je van je burn-out af komt. Dat doe ik liever persoonlijk.

Ik droom van een wereld waarin elke vrouw in haar kracht staat. Zonder gebukt te gaan onder zware werklast en te veel verantwoordelijkheid. Zonder overspanning en burn-out. Als een flinke eik. Diepgeworteld.  Krachtig rechtop.  Zodat ze voor heel haar omgeving een baken kan zijn.  Sterk en tegelijk mooi en stralend. Want als ik vrouwen leer hoe ze de beste versie van zichzelf kunnen zijn, dan geven ze dat door aan anderen.  Vaak aan haar kinderen.

Onze kinderen groeien op in een wereld die als maar hectischer wordt. De nieuwe technologieën vragen veel van ons. Door de nieuwe manieren van werken, vervagen de grenzen tussen werk en privé. Als ik jou leer balans te vinden in deze wereld, geniet iedereen in jouw gezin daar mee van.  Meteen geef jij jouw kinderen een voorsprong om een gelukkig leven vanuit passie te kunnen leven. En daar wil ik je graag bij begeleiden.

Om je persoonlijk uit te leggen hoe het stappenplan werkt, nodig ik je graag uit voor een live ontmoeting. Maandelijks organiseer ik het Stress de Baas-weekend precies om dat stappenplan uit te leggen.

stress de baas workshop groepscoaching successtress de baas genieten koffiepauze theestress de baas zomers genieten pauze in de zon

Tijd voor actie

leven is te kort om niet te stralen burn-out herstel

‘Mijn leven is te kort om niet te stralen!’ vertelt Stephanie in haar getuigenis.

uit je burn-out meer pippi lankous

‘Af en toe eens buiten de lijntjes kleuren is plezant.’ aldus Vanessa.

Hoe je in een burn-out terecht komt heb ik je al uitgelegd. Nu je ook duidelijkheid hebt gekregen over wat er aan de hand is in jouw leven, kan je ook ingrijpen. Als je deze burn-out kenmerken herkent, pak dan het stuur van je leven. Jij hoeft niet echt uit te vallen zoals Y, S of C. Als jij nu in actie komt, kan je het tij nu keren. Dan word je een betere versie van jezelf: sterker, gelukkiger, in balans, met focus en gepassioneerd.

Het geluk ligt voor het grijpen. Neem actie. Nu. Schrijf in voor het volgende Stress de Baas-weekend en krijg jouw stappenplan weg van stress, overspanning en burn-out zodat je krachtig kan leven in balans. Zodat je eindelijk het leven kan leven waarvoor je geboren bent.

Hi, ik ben Annelies De Roover. Mama van 2 tieners met een handleiding. Onderneemster. Organisatorische duizendpoot. Levensgenieter. Altijd met de glimlach. Eerlijk en open. Levenslustig. Zachtmoedig. Gepassioneerd. Gelukkig. Mezelf.

​Mijn missie? Ik droom van een wereld zonder burn-out en stress. Een wereld waarin elke vrouw in haar kracht staat. Als een sterke eik, trots rechtop. En vrij, werkelijk vrij, om haar keuzes te maken en het leven te leiden waarvoor ze geboren is. In plaats van een leven in chaos en onder constante druk naar een krachtig leven vanuit passie. Weg van stress en volop naar balans, harmonie en veerkracht.

Met de door mij ontwikkelde ENERGY-methode™ begeleidde ik al meer dan 300 vrouwen blijvend uit hun burn-out. Al meer dan 1200 vrouwen lieten op deze manier voor eens en voor altijd hun stress en overspanning los. Deze kennis en ervaring wil ik heel graag met jou delen.

energie doorgeven stress de baas

De ENERGY-methode™  werd ontwikkeld op basis van ruim 10 jaar studie en input van talrijke ervaringsdeskundigen en experten uit het veld. De afgelopen 5 jaar werd de methode uitgetest en geperfectioneerd tot wat ze nu is: de enige methode die burn-out duurzaam oplost en jou als vrouw je oude ik laat overstijgen en je laat voelen hoe krachtig je werkelijk bent. Zodat je kan gaan stralen en eindelijk het leven kan leiden dat jou toekomt.

stress de baas eerste stap naar leven vanuit passie

Ik heb Stress de Baas  ontwikkeld om jou dé oplossing te geven –  om ook te kunnen wat al die 100-den vrouwen voor jou deden – zodat ook jij kan leven in balans, harmonie en met veerkracht… en bovenal: vanuit passie.

Het is absoluut de snelste weg van stress en overspanning naar rust, geluk en kracht. 

41 Burnout Quotes Ter Motivatie En Inspiratie

Kan jij net als iedereen soms een opkikkertje gebruiken? Heb je het soms gehad en weet je niet meer wat je ermee aan moet? Dan hoop ik om je met deze blog en deze hele lading quotes een hart onder de riem te kunnen steken.

Soms de harde waarheid om je op weg te helpen om je leven terug in eigen handen te nemen. Soms een steuntje in de rug om je te helpen bij jezelf te blijven.

Hopelijk bewaar je enkele van deze quotes zodat je er elke dag van kan genieten. 

Lees meer >>
1 2 3
>